Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Indskrivning på skolen

Principper for indskrivning på skolen

 

Ved skolestarten tilbydes alle elever i skoledistriktet at blive indskrevet på skolen.

Hvis en elev på et senere tidspunkt fraflytter skolen, er vedkommende ikke garanteret at kunne vende tilbage til distriktsskolen igen.

Elever, der er bosiddende udenfor distriktet, kan indskrives på skolen, hvis der er plads på den pågældende årgang, og hvis de pædagogiske forhold tillader det.

Ud fra en samtale med de nye forældre og den nye elev, placeres eleven, hvor det for skolen og for eleven giver de bedste muligheder for en god skolegang.

Beslutningen træffes af skolens leder i dialog med lærere og forældre.

 

Vedtaget i Skolebestyrelsen 12/11 2009