Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Principper for lejrskole og ekskursion

Principper for lejrskole og ekskursioner

1. En ekskursion er en udadvendt undervisningsaktivitet (uden overnatning), der kan strække sig fra en enkelt lektion til hele dagen.

 • kan afholdes på alle klassetrin
 • ethvert årgangsteam, enhver klasse- eller faglærer kan efter tilladelse fra skolens ledelse arrangere faglige og/eller sociale ekskursioner efter behov
 • ekskursionerne kan placeres såvel indenfor som uden for elevens normale skoletid
 • ekskursionerne tilrettelægges som et led i klassens eller årgangens undervisning

 

2. En lejrskole er en udadvendt undervisningsaktivitet med mindst en overnatning

For lejrskolen på 8. kan medtænkes: 

 • at folkeskolelovens intentioner vedrørende internationalisering medtænkes i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af lejrskolen
 • at lejrskolen kan arrangeres som udvekslingsrejse
 • at lejrskolen kan arrangeres til et bestemt område, hvor eleverne indkvarteres privat
 • at lejrskolen kan arrangeres til et bestemt geografisk område, hvor hensigten er, at eleverne skal arbejde med et specifikt emne omhandlende stedets historie / geografi / kultur etc.

 

 • lejrskoler tilrettelægges som et led i skolens undervisning og er derfor obligatorisk for eleverne
 • lejrskoler er undervisning på en lokalitet uden for skolen med det formål at give eleverne lejlighed til at gøre erfaringer, som ikke kan gøres i skolen med hensyn til emner og fagområder, der har tilknytning til den daglige undervisning
 • for en elev, der af forskellige årsager ikke kan deltage i en lejrskole, tilrettelægges anden undervisning
 • eleverne gøres aktive og medansvarlige i såvel forberedelsen, som gennemførelsen og evalueringen af rejsen
 • på 8. klassetrin afholdes en lejrskole med normalt 3 overnatninger.
 • der kan i forbindelse med lejrskoler opkræves givne takst fra UVM pr. fuldt døgn til forplejning. Dette beløb må udelukkende anvendes til elevernes forplejning
 • skolen betaler ikke elevernes lommepenge
 • klassens forældre kan eventuelt i samarbejde med skolen, ved fælles indsamling eller på anden måde i fællesskab tilvejebringe midler, der kan supplere udgifter, som ikke dækkes af skolens budget
 • ud over forplejning er forældrene ikke forpligtet til at bidrage økonomisk til deres børns deltagelse i en lejrskole eller ekskursion.

 

 

                                                                 Vedtaget i skolebestyrelsen den 17. juni 2020