MENU
Aula_close Layer 1

Grønt flag - grøn skole

Hyldgårdsskolen  - Grønt flag Grøn skole

Formål: At stille skarpt på, hvordan Hyldgårdsskolen kan blive ”grønnere” ved at være fokuserede på, hvordan vi nedbringer mængden af affald, hvordan vi håndterer vores affald bedst, og hvordan vi er medvirkende til, at affald kan blive en ressource?

Beskrivelse: Grønt Flag Grøn Skole er et miljøundervisningsprogram for bæredygtig udvikling ud fra forskellige temaer. En Grønt Flag-skole er en skole, der sætter miljøundervisning og undervisning om bæredygtig udvikling højt på dagsordenen. Skolen ønsker en grøn profil og skal tage vare på miljøet og arbejder frem mod at blive en endnu mere bæredygtig institution.

Der arbejdes med temaet affald i løbet af året. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe under elevrådet, der sidder i "Det grønne råd", som videreudvikler og understøtter klassernes arbejde med temaet "affald".