Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Klassedannelse af nye børnehaveklasser

Principper for klassedannelse af nye børnehaveklasser

  • Ved klassedannelse af nye børnehaveklasser er det overordnede, at sammensætningen sker således, at hver enkelt klasse får optimale muligheder for at blive en velfungerende enhed.
  • Ved indskrivningen kan barnet give udtryk for, hvem vedkommende kender fx fra samme gade eller fra samme daginstitution. Dette vil blive taget i betragtning ved klassedannelsen.
  • Der skal tilstræbes samme elevtal i hver klasse, og der skal tilstræbes en ligelig fordeling af drenge og piger.
  • Skolen indhenter efter aftale med forældrene de oplysninger fra daginstitutioner og sundhedsplejerske, som skolens leder finder relevante i forbindelse med elevernes placering i klasserne.
  • Elever med erkendte problemer og/eller behov for særlig hensyntagen eller støtte, fordeles som hovedregel ligeligt i klasserne. Dette fraviges såfremt flere støttekrævende børn m.h.t. bevilling af støttelærer med fordel kan placeres i samme klasse.

                                                                                 

                                                                                    Vedtaget i Skolebestyrelsen den 4. april 2019