Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ordensregler på Hyldgårdsskolen

Hyldgårdsskolens ordenregler

På et sted, hvor mange mennesker dagligt fungerer sammen, må man have nogle normer og regler at gå efter, så alle føler sig trygge både i undervisningen og i pauserne.

Overordnet målsætning på området er at:

Vi vil lære mest muligt, selv om vi er forskellige – og vi hjælper hinanden med det. Vi viser respekt.

Vi vil lære at være sammen på skolen, så alle føler sig godt tilpas – også i pauserne og på vej til og fra skole. Vi viser omsorg.

Hyldgårdsskolen og det vi bruger på skolen, tilhører os alle – og derfor behandler vi det godt. Vi viser ansvar.

Praktiske forhold i skolens hverdag:

Elevernes transport til og fra skole er forældrenes ansvar. Skolen giver færdselsundervisning bl.a. gå- og cykleprøver til støtte for barnet og hjemmet.

Skolen åbner om morgenen kl. 7.50, hvorefter der føres tilsyn med eleverne. Forældre, der har behov for pasning om morgenen, henvises til SFO’ens tilbud om morgenmodul.

Tilsynet varer, til eleverne igen har forladt skolens område umiddelbart efter deres sidste lektion.

Skolen må i skoletiden ikke forlades uden tilladelse.

Hvis eleverne bliver syge i løbet af dagen, får forældrene telefonisk besked, og der laves aftale om, hvordan eleverne kommer hjem.

Hvis der er bekymring for, at eleverne har forladt skolen, får forældrene telefonisk besked.

Hvis eleven har været fraværende, skal forældrene give besked i Aula. Dette gælder også for elever, der ønskes fritaget for deltagelse i idræt. Fritagelse fra idræt ud over 4 uger kræver lægeattest fra egen læge.

Med mindre andet er aftalt, afleverer eleverne deres mobiltelefoner om morgenen. Mobilerne udleveres til eleverne igen, ved skoledagens afslutning.

Slik, sodavand, chips, is og kager må kun medbringes på skolen ved særlige lejligheder efter aftale.

Skolens rekvisitter og inventar må kun anvendes til deres formål.

Eleverne er erstatningspligtige i de tilfælde, hvor de ødelægger skolens rekvisitter eller inventar. Meddelelse herom skal straks gives til læreren eller ledelsen på skolen.

Vedtaget i skolebestyrelsen d. 16. december 2019