Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Principper for den løbende kontakt mellem skole og hjem

Den løbende kontakt mellem skole og hjem.

  • Aula anvendes som informations- og kommunikationsplatform til den løbende kontakt mellem skole & hjem.
  • Ledelsen udsender generel information om skolen flere gange om året.
  • Ved sygemelding af sit barn anvendes ”fravær-forældreindberetning” i Aula.
  • Ved henvendelser angives det af forældrene, hvad den drejer sig om, og der kan forventes svar fra den professionelle i løbet af først kommende arbejdsdag.
  • I akutte tilfælde uden for normal arbejdstid kan skolens ledelse kontaktes.
  • Møder mellem skole og hjem er altid en mulighed, som kan aftales ved henvendelse til læreren eller til skolen.
  • Eventuelle konflikter løses som udgangspunkt af sagens parter under hensyntagen til skolens værdigrundlag. Hvis sagens parter forgæves har forsøgt at løse en konflikt, inddrages nærmeste tredjepart efter aftale med skolen. Dette kan være en lærer, forældre eller en leder.

                                                                                                                           Vedtaget i Skolebestyrelsen 9. december 2019