Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

Hyldgårdsskolen - vores skole

"Her lærer vi meget - og her er godt at være"

 

Hyldgårdsskolens værdigrundlag tager sit udgangspunkt i, at det enkelte menneske er unikt og værdifuldt.

Skolens faglige og sociale liv bygger på folkestyrets demokratiske principper og den danske kulturarv.

Skolens bærende elementer er ansvar, respekt og omsorg.

Skolen giver frihed og rum til personlig udvikling inden for fællesskabets rammer.

Det menneskelige samspil på skolen er kendetegnet ved gensidig respekt og ligeværdighed uanset evner, opvækst og kulturel baggrund.

Det er skolens opgave og mål at bidrage til, at alle lever et meningsfyldt liv i vores foranderlige verden.

Det er afgørende, at trivsel og humor i hverdagen udvikler os og giver glæde i livet.

Det forudsætter:

  • at ledelsen er garant for, at alle lever op til værdigrundlaget
  • at lærerne/pædagogerne har kompetencen og ansvaret for børnenes læring
  • at børnene er parate til at lære mest muligt og indgå i fællesskabet
  • at forældrene opdrager børnene og samarbejder konstruktivt

Dette sker ved:

  • at alle udviser respekt for hinanden ved at tale til hinanden i et ordentligt sprog  
  • at alle opfører sig ordentligt og tager ansvar - både for sig selv og andre
  • at enhver form for mobning er totalt forbudt
  • at forældre, lærere og pædagoger respekterer, at børnene når forskellige mål
  •  at forældre, lærere og pædagoger samarbejder engageret om det enkelte barns faglige og sociale udvikling - samt om det fællesskab, som barnet er en del af
  • at Hyldgårdsskolen giver plads til alle, der samarbejder konstruktivt ud fra værdigrundlaget

Vedtaget i Skolebestyrelsen 9/10-2019

Dokumenter

værdigrundlag.pdf

Shape Created with Sketch.