Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Feriepasning

Feriepasning

Sampasningsdage i SFO'erne

SFO'er med flere afdelinger har mulighed for at samle børnene i eksempelvis en af afdelingerne, uden det betegnes som en sampasningsdag.

Alle SFO'er i Ikast-Brande Kommune holder lukket:
- Juleaftensdag (24/12)

- Nytårsaftensdag (31/12)

- Grundlovsdag (5/6)

Politisk er det vedtaget, at følgende dage kan være sampasningsdage:
- Fredag efter Kr. Himmelfartsdag.

- Hverdage i forbindelse med skolernes juleferie.

- Hverdage i forbindelse med påskeferien.

- 7 feriemoduluger: Uge 7 (vinterferien), juli måned og uge 42 (efterårsferien)


Forældre, der har behov for børnepasning på ovenstående dage, får tilbud fra kommunen om feriepasning med undtagelse af Grundlovsdag og Juleaftensdag.

Alternativ pasning
Forældrene skal så tidligt som muligt ved opslag i SFO'en orienteres om sampasningsdagen samt hvilken institution, der holder åbent for børn med behov for pasning. Det aftales mellem SFO'erne indenfor lokalområdet, hvem der holder åbent for børn med behov for pasning.

Nærmere oplysning om, hvor feriepasningen foregår fås ved henvendelse til SFO'erne. 

Sampasningsdage er som udgangspunkt dage, hvor kommunen i særlige tilfælde tilbyder et pasningstilbud i en eller anden form, men ikke nødvendigvis i barnets faste institution.

Fordeling af ugerne i Ikast by
I Ikast by er der fælles feriepasning i sommerferien. Pasningen i de resterende skolefridage foregår på egen skole.