Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Principper for klasseforældreråd

Klasseforældrerådets opgaver er:

 • at være klassens aktive sociale samlingspunkt, som samarbejder til sikring af klassens sociale miljø
 • at være primus motor ved sociale arrangementer, hvor klassens forældre og elever lærer hinanden at kende. Udgifterne holdes på et niveau, hvor flest mulige har mulighed for at deltage.
 •  at tage godt imod nye forældre
 • at deltage i planlægning af indhold og form for forældremøder
 • at hjælpe med den praktiske afvikling, fx kaffe og kage, oplæg til debatter, aftaler blandt forældre og skrive referater, som lægges på forældreintra
 • at give lærerne sparring og tilbagemeldinger fra diverse møder
 • at være aktivt medvirkende til at forebygge problemer og løse dem sagligt, hvis de opstår
 • at være bindeled til og fra skolebestyrelsen
 • at hjælpe til ved arrangementer, som understøtter klassens økonomi
 • klassekasser:
  • klassekassen administreres af klasseforældrerådet og består af en foreningskonto i et lokalt pengeinstitut
  • forældre sikres anonymitet med hensyn til størrelsen af evt. indbetalinger
  • forældrene har en absolut frihed til selv at bestemme størrelsen af deres bidrag til kassen
  • evt. opsparede penge skal indgå i en fællespulje for klassen
  • hvis en elev fraflytter klassen, er der ingen tilbagebetaling
  • en ny elev i klassen indgår på lige fod med andre
  • ved klassesammenlægning deles klassekasserne ligeligt mellem de nydannede klasser
  • hvis klassekassen skal bidrage til at supplere aktiviteter ud af huset, skal det i god tid sikres, at forventningerne hertil afstemmes både blandt klassens egne forældre og i forhold til de øvrige klasser på årgangen

 

Vedtaget i Skolebestyrelsen 5. februar 2019

 

Dokumenter

til klasseforældrerådene.pdf

Shape Created with Sketch.